Traducerile legalizate sunt acele traduceri care au incheierea de legalizare a unui notar public. Aceasta incheierea de legalizare a notarului certifica faptul ca semnatura traducatorului este autentica si faptul ca traducatorul detine o autorizatie emisa de Ministerul Justitiei.

Traducerile legalizate se elibereaza in 2 exemplare: un exemplar pentru client si un exemplar care ramane in arhiva notarului public.

Traduceri legalizate

Pentru legalizarea unei traduceri este necesar sa se prezinte notarului si documentul original pentru care s-a realizat traducerea. O copie a actului original trebuie atasata inaintea traducerii, dupa care urmeaza traducerea propriu-zisa. Fiecare pagina tradusa trebuie sa fie numerotata, stampilata si semnata de traducatorul autorizat. Traducerea in limba tinta are atasata la final incheierea de legalizare adecvata.

Legalizarea documentelor traduse se face doar pe baza incheierii de legalizare semnate si stampilate de catre traducatorul autorizat de Ministerul Justitiei.

Oferim servicii de traducere si legalizare pentru documente oficiale:

    • acte de stare civila: certificat de casatorie, certificat de nastere, certificat de deces, certificat de divort, cazier, etc.
    • acte de studii si aptitudini: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, diploma de masterat, foaie matricola, permis de conducere, etc.
    • acte de identitate: carte de identitate, buletin de identitate, pasaport, etc.
    • acte notariale: contract de vanzare-cumparare, schimb, donatie, imprumut, intretinere, renta viagera, ceritificat de mostenitor, certificat de divort notarial, testament autentic, etc.
    • acte auto: contract vanzare-cumparare, cartea masinii, certificat, factura, etc.
traduceri legalizate • traduceri legalizate diplome • traduceri legalizate certificate • traducere legalizata cazier judiciar • traducere legalizata diploma bacalaureat • traducere legalizata diploma licenta • traducere legalizata diploma master • birou traduceri • traducere legalizata pret • traducere legalizata certificat nastere • traducere legalizata certificat casatorie • traducere legalizata certificat deces • traducere legalizata certificat fiscal • traducere legalizata certificat divort • traducere legalizata dovada celibat • traducere si legalizare acte • pret traducere legalizata • pret traducere legalizata diploma • preturi traduceri legalizate • traducere cu legalizare notariala • legalizare acte pret • traduceri si legalizari • traduceri legalizate pret • birou traduceri legalizate • traducere legalizata • traducere legalizata certificat calificare profesionala • traducere legalizata certificat constatator • traducator autorizat • traduceri legalizate acte studii • traducere legalizata livret familie • traducere legalizata supliment diploma • traducere legalizata supliment descriptiv al certificatului • traduceri legalizate adeverinte • traducere legalizata adeverinta de venit • traducere legalizata adeverinta absolvire studii • traducere cu legalizare notariala • traduceri legalizate contract • traducere legalizata contract comodat • traducere legalizata imputernicire auto • traducere legalizata certificat botez