INTOCMIRE DOSAR

Pentru redobandirea cetateniei romane, actele necesare conform Articolul 11 din Legea nr. 21/1991 sunt urmatoarele:

  • Pasaportul, in original si in copie legalizata;
  • Buletinul sau cartea de identitate, în original si in copie legalizata;
  • Cazier judiciar din strainatate in original si cu traducere in limba romana, legalizata, daca este cazul.
  • Acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces sau de divort) in original si in copii legalizate pentru titular si ascendenti (parinti, bunici, strabunici), fosti cetateni romani si cu traducere in limba romana, legalizata, daca este cazul;
  • Declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notar sau la misiunea diplomatica a Romaniei, din care sa rezulte daca doreste dobandirea cetateniei romane cu pastrarea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania;
  • Declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notar sau la misiunea diplomatică a Romaniei, din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;
  • Declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notar sau la misiunea diplomatica a Romaniei, din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de dobandire a cetateniei romane;
  • Acte de stare civila in original si in copii legalizate pentru copiii minori ai solicitantilor si cu traducere in limba romana, legalizata, daca este cazul;
  • Acordul parintilor pentru dobandirea cetateniei romane de catre copiii minori, dat prin declaratie autentificata la notar;
  • Consimtamantul minorilor de peste 14 ani pentru dobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar in prezenta unui parinte.

Nota: Cetatenia romana poate fi redobandita sau se poate acorda persoanelor care au fost cetateni romani si care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 8 lit. b), c) si e) din Legea cetateniei romane. Aceasta prevedere legala se aplica si in cazul descendentilor fostilor cetateni romani pana la gradul III.

Parte din informatiile referitoare la redobandirea cetateniei romane au fost preluate de pe pagina oficiala a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

TRADUCERI ACTE

Firma noastra va pune la dispozitie servicii de traduceri din limba rusa si ucraineana + legalizare notariala pentru documentele necesare redobandirii cetateniei romane.

De asemenea va putem pune la dispozitie un interpret de rusa si/sau ucraineana pentru insotire la Notar, ANC etc.

CONSULTANTA

Oferim consiliere pe probleme de redobandire a cetateniei romane cetatenilor din Ucraina.

De asemenea oferim cursuri de limba romana.

Conform legii nr. 21/1991 art.8 lit.f constituie o conditie foarte importanta cunoasterea limbii romane:
Art. 8. (1) Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii:
f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

Redobandirea cetatenie romana