Traducerile legalizate sunt acele traduceri care au incheierea de legalizare a unui notar public. Aceasta incheierea de legalizare a notarului certifica faptul ca semnatura traducatorului este autentica si faptul ca traducatorul detine o autorizatie emisa de Ministerul Justitiei.

Traducerile legalizate se elibereaza in 2 exemplare: un exemplar pentru client si un exemplar care ramane in arhiva notarului public.

Traduceri legalizate

Pentru legalizarea unei traduceri este necesar sa se prezinte notarului si documentul original pentru care s-a realizat traducerea. O copie a actului original trebuie atasata inaintea traducerii, dupa care urmeaza traducerea propriu-zisa. Fiecare pagina tradusa trebuie sa fie numerotata, stampilata si semnata de traducatorul autorizat. Traducerea in limba tinta are atasata la final incheierea de legalizare adecvata.

Legalizarea documentelor traduse se face doar pe baza incheierii de legalizare semnate si stampilate de catre traducatorul autorizat de Ministerul Justitiei.

Oferim servicii de traducere si legalizare pentru documente oficiale:

    • acte de stare civila: certificat de casatorie, certificat de nastere, certificat de deces, certificat de divort, cazier, etc.
    • acte de studii si aptitudini: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, diploma de masterat, foaie matricola, permis de conducere, etc.
    • acte de identitate: carte de identitate, buletin de identitate, pasaport, etc.
    • acte notariale: contract de vanzare-cumparare, schimb, donatie, imprumut, intretinere, renta viagera, ceritificat de mostenitor, certificat de divort notarial, testament autentic, etc.
    • acte auto: contract vanzare-cumparare, cartea masinii, certificat, factura, etc.